• فارسی
  • English

توضیحات سرمایه دار معدن

آیا دوست دارید سنگ های قیمتی و طلا استخراج کنید؟
ضربه زدن در معدن برای بدست آوردن سنگ های قیمتی و فروش سنگ های یافته شده برای استخدام کارگران و افزایش سرعت فرایند استخراج از معادن.
ارتقا تجهیزات خود برای تبدیل شدن به یک سرمایه دار خیلی مهم.

ویژگی های اصلی بازی Clicker Mine Idle Tycoon - سرمایه دار معدن:
  • استخراج فلزات گرانبها و به دست آوردن فلزات با ارزش برای ارتقاء تجهیزات معدن و استخدام کارکنان بیشتر.
  • کسب سنگهای قیمتی
  • خرید و ارتقاء کلنگ
  • استخراج سنگ های بیشتر
  • از کریستال استفاده کنید.