• فارسی
  • English

توضیحات میسکیریت - دنیای موجودات

گرفتن، رشد دادن و به مبارزه گذاشتن هزاران موجود عجیب و منحصر به فرد به نام میسکیریت.
به 20 میلیون بازیکن بازی بپیوندید و در دنیای بزرگ میسکریا شروع به کاوش و اکتشاف کنید.

ویژگی های بازی Miscrits: World of Creatures - میسکیریت - دنیای موجودات:
  • گرفتن، آموزش دادن، رشد کردن و به مبارزه گذاشتن 400 جانور منحصر به فرد
  • تشکیل تیمی از موجودات و مبارزه با تیم سایر بازیکنان به صورت رو در رو
  • اکتشاف در بیش از 10 دنیای بزرگ پر موجودات جدید و خارق العاده
  • مشاهده رشد میسکریت به موجودی قوی با توانایی های جدید و شگفت انگیز
  • مبارزه با فرمانرواهای مختلف
  • سفارشی نمودن ماجراجوی خود و کشف رازهای مخفی جهان میسکریا
  • به پایان رساندن صدها ماموریت و بدست آوردن آیتم های مخصوص