• فارسی
  • English

توضیحات کلاس رقص هازل کوچولو

مامان هازل کوچولو، او را در کلاس رقص ثبت نام کرده است؛ اما او در کلاس عصبی می شود. به عنوان یک دوست خوب به او اعتماد به نفس دهید.
اول از همه او را به حمام ببرید و لباس رقص و لوازم جانبی را حاظر کنید. در کلاس رقص، او را تشویق کنید و با بر آورده کردن نیازهایش، او دیگر گریه نخواهد کرد.