• فارسی
  • English

توضیحات جنگ واحدها

بازی استراتژی چند نفره آنلاین.
ساخت ارتش و مبارزه در برابر یکدیگر همانند شطرنج اما به صورت چند نفره که در آن زمین مورد حمله و تحرکات قرار می گیرد.

امکانات بازی UniWar - جنگ واحدها:
  • 3 نژاد هر کدام با 8 واحد متنوع
  • وجود 10000 کاربر در نقشه
  • بازی تیمی 2 به 2، 3 به 3 و 4 به 4
  • مبارزه با 21 ماموریت
  • حالت های بازی: چند نفره آنلاین، در مقابل هوش مصنوعی، در مقابل یک دوست در همان تلفن
  • رده بندی جهانی
  • چت در هنگام بازی
  • 5 تم مختلف
  • انتخاب مدت زمان(3 دقیقه تا 3 روز)