• فارسی
  • English

توضیحات قرار ملکه زیبایی دبیرستان

در دبیرستان، ملکه زیبایی، توجه خیلی از پسرها را جلب کرده است. تغریبا تمایی پسرها به سمت چهره زیبای او خیره شده اند و می خواهند با او قرار عاشقانه بگذارند. هر روز ملکه ما می خواهد به شکلی متفاوت دیده شده و لباس های زیباتری بپوشد. به او در این مسیر کمک کنید.
از لوازم آرایش و لباس های ناز برای زیباتر کردن او کمک بگیرید. اگر می خواهید زیبا دیده شوید، همیشه بخندید تا اطرفیان شما هم خوشحال شوند. موها را مرتب کرده و مدلدار بزنید.

ویژگی های بازی High School Prom Queen Date - قرار ملکه زیبایی دبیرستان:
  • بازی داستان عاشقانه ملکه فشن
  • ملکه فشن، عاشق فروشگاه رفتن است.
  • رقص در مهمانی با ملکه
  • آرایش و پوشاندن لباس به ملکه زیبایی
  • مراحل مهیج و گیم پلی روان بازی