• فارسی
  • English

توضیحات تیرانداز تهاجمی زامبی

برای بقا باید تمام زامبی های ترسناک را با شلیک به سر آنها، از بین ببرید. برای این کار می توانید از سلاح های مختلف استفاده کنید.
برای مبارزه با زامبی ها بپرید، بدوید، پنهان شوید و از چراغ قوه در مکان های تاریک استفاده کنید.

سلاح های موجود در بازی Zombies Invasion FPS Shooter - تیرانداز تهاجمی زامبی:
  • Pistola: سلاح با برد طولانی برای آسیب بیشتر و شلیک بر سر زامبی
  • Escopeta: سلاح با برد کوتاه که می تواند یک زامبی را فقط با یک شلیک از کار بیاندازد؛ اما ناکارآمد در محدوده های طولانی
  • Asalto: تفنگ برای مسافت های کوتاه و متوسط، آسیب به اندازه کافی بر سر زامبی
  • Francotirador: با دامنه کوتاه اما موثر در نابودی زامبی