• فارسی
  • English

توضیحات آخرین امید

به نبرد جهانی پیوسته و علیه زامبی ها بجنگید. از میان قهرمانان قدرتمند با مهارت ها و قدرت های مختلف، نیروهای خود انتخاب نمایید.
شامل قلعه های مختلف برای ساخت استراتژی منحصر به فرد خود.

  • هر قهرمان دارای مهارت های ویژه ای است(کماندار، نیزه دار و ...)
  • شامل مهارت های شگفت انگیز: نابود کردن زامبی ها با  ضربات سنگین یا ایجاد زمین لرزه برای تکان دادن آنها
  • برج نگهبانی برای کمک به حفظ قلعه
  • نبرد بصری فوق العاده با گرافیک سه بعدی
  • زامبی های فراوان و غول زامبی ها در انتظارتان هستند.