• فارسی
  • English

توضیحات ماشین لوکس پلیس

تبدیل شدن به یک پلیس و تعقیب مجرمان با ماشین خود.
  • بازی هیجان انگیز پویا با ساعت ها سرگرمی
  • آسیب بسیار طبیعی خودروها
  • انتخاب ساده حالت رانندگی
  • شتاب واقعی ماشین
  • گرافیک عالی
  • تنظیمات مختلف نمای دید خودرو