• فارسی
  • English

توضیحات تکامل باغ وحش

ساخت یک باغ وحش با انواع حیوانات و گونه های جدید عجیب و غریب، ایجاد روند تکامل زندگی، مخلوط کردن نژادهای مختلف و پرورش حیوانات جدید برای جلب توجه مشتریان.
باید هوشمندانه تدارکات و منابع باغ وحش خود را مدیریت کنید. کنترل غذای حیوانات، آب، مکان و رسیدگی به نوزاد آنها وظیفه شکاست. اگر باغ وحش خود را بزرگ و مشهور کنید، بازیکنان دیگر پیشرفت شما را می بینند و پاداش برنده می شوید. البته می توانید به باغ وحش دیگران برای دیدن آنچه آنها پرورش می دهند، نیز بروید.
این بازی حیوانات برای تمام خانواده به خصوص برای بچه ها لذت آور است.

امکانات بازی Zoo Evolution - تکامل باغ وحش:
  • ساخت یک باغ وحش با تمام عناصر آن، تغذیه، تعمیر و نگهداری، دامپزشکی، سرگرمی و ...
  • مجموعه ای با بیش از 100 حیوان مختلف
  • نژاد مخلوط بیش از 10 نوع حیوان برای به دست آوردن گونه های جدید زیبا
  • فهرست جمع آوری از دستاوردها برای پاداش بیشتر
  • هزاران ماموریت بی پایان
  • بازی با دوستان، بازدید از باغ وحش خود و برنده پاداش
  • راهنمای کمک در منوی گزینه ها