• فارسی
  • English

توضیحات مسابقه ماشین عضلانی واقعی

مسابقه ماشین عضلانی واقعی، هیجان خودرو سواری در جاده ها و نقشه های مختلف را برای شما به ارمغان می آورد.
  • کنترل جهت ماشین تنها با تکان دادن موبایل خود
  • لمس صفحه برای افزایش سرعت
  • خودروهای مختلف برای آزاد کردن