• فارسی
  • English

توضیحات فیلتر سالن آرایش رنگی

برای برنده شدن در رقابت با لباس های از مد افتاده در صحنه حضور پیدا نکنید و تمام تلاش خود را بکنید.
در سالن سه کاراکتر برای انتخاب دارید، اجازه دهید آنها با زیباترین لباس ظاهر شوند.

ویژگی های بازی Cheerleader Glitter Rainbow Unicorn Salon Makeoverسالن آرایش رنگی:
  • مدل خود را انتخاب کنید
  • ارتقاء مدل خود با لباس های زیبا
  • یک آبگرم کامل
  • اعمال آرایش
  • طراحی مدل مو
  • مانیکور ظریف
  • رقابت بزرگ