• فارسی
  • English

توضیحات تطبیق بچه کوسه اقیانوس

تطبیق بچه کوسه اقیانوس پر از شگفتی های غیر منتظره برای کوکان است.

ویژگی های بازی Baby Shark Match: Ocean Jam - تطبیق بچه کوسه اقیانوس:
  • 5 حالت مختلف
  • ترکیب بیشتر برای ایجاد منحصر به فرد
  • هر زمانی که 20 سکه کسب کردید، جوایز ویژه را باز کنید
  • بازی پنهان و دنبال کردن خانواده کوسه
  • یافتن گنجینه اقیانوس
  • تکنیک های تطبیق کمک می کند تا آنها را آزاد کنید