• فارسی
  • English

توضیحات راننده تاکسی هند 2018

در بازی تبدیل به یک راننده واقعی تاکسی شوید و مسافران را در جاده کوهستانی پوشیده از برف جابجا کنید.
از محیط های سه بعدی و شرایط آب و هوایی مختلف لذت ببرید. مسافران را از مکان های دور بردارید و آنها را به مقصدشان برسانید.