• فارسی
  • English

توضیحات ماشین بیرون جاده - جنگل

شبیه ساز راندن ماشین آفرود یا بیرون جاده ای در  محیط جنگلی.

ویژگی های بازی Off-Road: Forest - ماشین بیرون جاده - جنگل:
  • فیزیک طبیعی خودرو
  • کنترل خودکار دنده
  • نقشه بهینه شده جنگل
  • ماشین شاسی بلند
  • مُد روز و شب
  • مشاهده خودرو در سه نمای مختلف
  • داشبورد طبیعی در کنار چراغ عقب
  • وجود چراغ هشدار