• فارسی
  • English

توضیحات تام متقلب 3- مدرسه نابغه

تام متقلب جسورتر از همیشه است، در این بازی تقلبی بسیار جذاب شرکت کنید، این بار او برای فریب دادن به مدرسه نابغه ها وارد می شود، به او کمک کنید تا وانمود کند که یکی از بهترین دانشجویان است و در درس زیست شناسی، تاریخ، هنر، علم و دنیای ورزش تقلب کند. به نظر می رسد یک اتفاق شوم در مدرسه در حال افتادن است. 
تام این بار فریب خورده و با یک نابغه اشتباه گرفته شذه، حتی به یک مدرسه نابغه های ویژه دعوت شده است، اتفاق در حال وقوع است؟ معلوم می شود که اعضای هیات علمی دانشگاه مغز دانش آموزان را با یک ماشین مکیدن مغز مکش می کنند تا از ذهن های نابغه برای گرفتن جهان استفاده کنند، به کمک تام بروید قبل از اینکه مغز او خارج شود.

امکانات بازی Cheating Tom 3 - Genius School - تام متقلب 3- مدرسه نابغه:
  • کمک به تام خود در مدرسه نابغه ها
  • راهنمایی تام در زیست شناسی، تاریخ، هنر، علم و ورزش
  • نماد خود را انتخاب کنید
  • 100 سطح تقلبی سرگرم کننده
  • ارتقاء قدرت دهنده ها
  • معلمان تند و زننده و دانش آموزان با رفتارهای جدید
  • سالنامه بسیار معروف از دانشجویان و معلمان مسخره