• فارسی
  • English

توضیحات حمل و نقل با کامیون در تپه

حمل و نقل سه بعدی با کامیون در تپه ها.
رانندگی با کامیون برای حمل و نقل در جادها و تپه های خطرناک برای انتقال کالا به مقصد، هنگام رانندگی در کوه های باریک و پر پیچ و خم اگر سقوط کنید از ارتفاع 2240 به دره پرت می شوید.

ویژگی های بازی Lorry Truck Hill Transporter - حمل و نقل با کامیون در تپه:
  • جاده ها ناهموار و پیچهای تند
  • رانندگی و حمل و نقل واقعی
  • اتمام هر سطح
  • زوایای مختلف دوربین
  • سه کامیون مختلف آسیایی
  • استفاده از مهارت های رانندگی خود در تپه
  • تکمیل هر ماموریت برای باز کردن سطوح دیگر
  • بازی سرگرم کننده