• فارسی
  • English

توضیحات زنده ماندن در جزیره بقا

شما به یاد نمی آورید که چگونه به این جزیره رسیدید، اما اکنون در حیاط وحش هستید. زنده ماندن در این جزیره کار ساده ای نیست، شما نیاز به پیدا کردن غذا، ساخت ابزارهای اولیه و ساخت پناهگاه دارید.

ویژگی های بازی Survival Island: Evolve Pro! - زنده ماندن در جزیره بقا:
  • بیابان را کاوش کنید
  • خانه خود را بسازید
  • در جزیره زنده بمانید
  • با تراشیدن چوب در جنگل برای ابزار شروع کنید
  • ساخت سلاح برای مبارزه با حیوانات وحشی
  • جمع آوری تمام منابع موجود برای حفظ تغذیه
  • سلامتی خود را دنبال کنید