• فارسی
  • English

توضیحات تالار آرایش دختران

هر دختری دوست دارد به سالن مد برود.
در این بازی به سالن آرایش ما بیایید و با لباس ها و آرایش عالی او را تبدیل به زیبا ترین دختر کنید.