• فارسی
  • English

توضیحات رفتار رویای دیزنی

480 مرحله جادویی تطبیق را کشف کنید. به شخصیت های مورد علاقه خود با ترکیب های عالی کمک کنید و تبدیل به شیرین ترین سرور شوید.
  • پازل های مختلف خوشمزه برای گرفتن سه ستاره
  • باز کردن قدرت دهنده ها