• فارسی
  • English

توضیحات نبرد حماسی قهرمانان

نبرد حماسی قهرمانان، ترکیبی از بازی های سبک استراتژیک و نقش آفرینی.
ساخت ارتشی قدرمند و کشتار انبوهی از دشمنان در جنگ با سایر بازیکنان.
  • بازی منحصر به فرد برای اندروید
  • بیش از 20 قهرمان با مهارت های ویژه
  • وجود 250 آیتم
  • وجود 20 واحد
  • داشتن 60 مرحله، آنلاین، تسلط، چالش، آسمان و نقشه جهنمی
  • مبارزه با رئیس ها
  • دارای ویژگی های شبکه اجتماعی