• فارسی
 • English

توضیحات فریاد نبرد جنگ جهانی

می توانید ارتش خود را با نیروی هوایی، دریایی و پایگاه های نظامی بسازید و فرماندهان خود را استخدام کنید.
خلاصه داستان: در جهان آینده، جنگ و هرج و مرج گسترش می یابد و یک قهرمان، نیروهای خود را برای پیروزی در جنگ های حماسی با دشمنان و تسلط بر همه آنها رهبری می کند.

ویژگی های بازی World War Game Battle Cry - فریاد نبرد جنگ جهانی:
 • تعامل عملیات در نقاط مختلف جهان
 • ساخت نیروی نظامی، گسترده ارتش، نیروی هوایی و نیروی دریایی با یک مجموعه بزرگ از واحدها
 • ساخت پایگاه خود برای دفاع
 • نشان دادن قدرت نظامی خود در جنگ، شکست رقبای خود، نابود کردن دفاع و گرفتن منابع، کسب تجربه و پیشرفت از طریق سطوح نامحدود
 • به روز رسانی استراتژی نظامی خود با مهارت، تاکتیک های مختلف نظامی
 • استخدام فرماندهان و اختصاص آنها به فرماندهی واحدهای مختلف
 • ایجاد زیرساخت، صنایع، ذخیره انرژی و مدیریت اقتصاد خود برای به دست آوردن حداکثر قدرت
 • شرکت در عملیات ویژه برای تصرف به نقاط استراتژیک
 • استفاده از مرکز فرماندهی خود و سوئیچ فرمان به جبهه های جنگی مختلف در سراسر جهان
 • کسب افتخارات منحصر به فرد و مدال افتخار
 • اعلام دیپلماسی با همسایگان