• فارسی
  • English

توضیحات مد عالی دبیرستان

آیا می خواهید به راحتی لباس بپوشید؟ تا به حال رویای ملکه دبیرستان شدن را داشتید؟ نگران نباشید که چطور لباس بپوشید فقط برنامه را دانلود کرده و طراحی کنید.
می توانید مدل موها، رنگ پوست و غیره را انتخاب نمایید.