• فارسی
  • English

توضیحات روز امیلی نوزاد

مراقبت از یک کودک می تواند یک تجربه چالش برانگیز و سرگرم کننده باشد. با بازی در روز کودک امیلی می توانید کودکان را دوست داشته و آنها را خوشحال کنید.
بازی دو حالت دارد حالت آزاد و حالت بازی، هدف شما این است که کودک را خوشحال نمایید، او را تمیز کرده و عوض کنید، غذای او را بدهید، با او بازی کنید، او را در رتختخواب قرار دهید، به پارک بروید. هنگامی که از پارک برگشتید حمام نوزاد ببرید و از آن لذت ببرید.

امکانات بازی Baby Emily Care Day - روز امیلی نوزاد:
  • قبل از تميز كردن نوزاد، به آرامی پای او را پاك كنيد
  • تغذیه نوزاد
  • از آن لذت ببرید و با کودک بازی کنید تا لبخند بزند
  • قبل از اینکه موسیقی را تغییر دهید و کودک را به خواب ببرید
  • تزیینات را به تخت اضافه کنید
  • برای قدم زدن از کالسکه استفاده کنید
  • کودک را به پارک ببرید
  • نوزاد را در رختخواب بگذارید
  • بازی حالت آزاد بسیار سرگرم کننده است