• فارسی
  • English

توضیحات قسمت کامل

بازی قسمت کامل به شما اجازه می دهد که داستان های خود را زنده کنید. با یک انتخاب می توانید همه چیز را تغییر دهید. بزرگترین خانه جهان از داستان های بصری که در آن مسیر خود را انتخاب می کنید.
آیا شگفت انگیز نیست که یک شخصیت در داستان مورد علاقه خود هستید. شخصیت خود را ایجاد کرده و گزینه هایی را انتخاب کنید که اهمیت دارند.
انتخاب تمام ژانرهای مورد علاقه خود، عشق ورزیدن، کسب شهرت یا حل یک رمز، با این حال بهتر است به این جامعه باور نکردنی بپیوندید و خالق خود باشید.
مرد رویایی خود را ملاقات خواهید کرد، اما رجینا اجازه نخواهد داد که او را به راحتی بدست بیاوید.
ویژگی های بازی Episode ft. Pitch Perfect™قسمت کامل:
  • ایجاد شخصیت خود
  • انتخاب بهترین لباس ها
  • تعطیلات و کشف راز