• فارسی
  • English

توضیحات ترنمنت رقابت

در این بازی شما یک تیم بسکتبال جمع می کنید و به آنها آموزش می دهید و رقابت می کنید. دوستان خود را نیز به این بازی دعوت کنید و از لحظات خوش بازی بسکتبال لذت ببرید.