• فارسی
  • English

توضیحات وایکینگ ها وحشی شدند

وایکینگ ها وحشی شدند، برنده بهترین بازی جدید فیسبوک.

  • هرگز منتظر نوسازی سربازان واحد خود نباشید.
  • قهرمانان خود را در نبرد کنترل کنید.
  • با تشکیل تیم، قویتر شوید.
  • با دیگران در یک نبرد حماسی بجنگید.