• فارسی
 • English

توضیحات کشتی کج زنان

به رینگ کشتی کج زنان مشهور جهان خوش آمدید. نشان دادن قدرت ملکه سنگین وزن خود با استفاده از تمام مهارت های مبارزه کشتی برای شکست رقبا و تبدیل شدن به یک قهرمان کشتی گیر برتر جهان.
شرکت در مسابقات قهرمانی کشتی زنان و شکست همه حریفان برای بدست آوردن کمربند قهرمانی. برخی از زنان کشتی گیر ممکن است قوی تر از آن باشند که شما فکر می کنید، بنابراین با آموزش تا حد زیادی  قدرت و تکنیک های جدید خود مانند ضربات کاراته، بوکس، ژیمناستیک و هنر پریدن جنگ را افزایش دهید.

ویژگی های بازی Women Wrestling Revolution PRO - کشتی کج زنان:
 • استفاده از تکنیک های مختلف در مبارزه
 • مبارزه برای سرگرمی
 • قهرمان سنگین وزن شوید
 • راه های مختلف برای بهبود مهارت های کشتی وجود دارد
 • مسابقه در حالت زنده ماندن، شکست دشمنان خود با کسب امتیاز یا زنده ماندن در حلقه کشتی
 • سبک های مختلف مبارزه مانند تکواندو، کاراته، کونگ فو و بوکس
 • حرکت کشتی واقعی
 • کشتی گیران زن جهان در حالت مسابقات حرفه ای قفس
 • انیمیشن های سه بعدی
 • صداهای بسیار جذاب و صحنه های واقعی