• فارسی
 • English

توضیحات ویرانه - تهاجم بیگانه

ویرانه، یک بازی جنگی آنلاین که ترکیبی از مبارزه استراتژیک با عناصر ماجراجویی است. برای زنده ماندن در ویرانه باید فورا اقدام به ساخت پایگاه، تقویت قدرت، همکاری با متحدان، مبارزه با مهاجمان بیگانه و کسانی که طمع به داشتن زمین شما دارند، بکنید.
شبیه ساز رایگان و اعتیاد آور در فرمانروای آخرالزمانی زمین.

ویژگی های بازی The Ruins: Alien Invasion - ویرانه - تهاجم بیگانه:
 • ساختن پایگاه خود
 • در ویرانه، زنده ماندن اول از همه نیاز به ایجاد پایگاه دارید.
 • ارتش بدون قهرمان فقط یک ظرف غذا است؛ بنابراین مطمئن شوید که شما یک قهرمان مناسب هستید.
 • توسعه و تقویت پایگاه خود
 • سربازان برای دفاع از پایگاه و تسخیر زمین
 • انواع فناوری های پیشرفته برای حمایت از توسعه خود
 • سلاح به منظور افزایش قدرت قهرمان خود
 • شرکت در رویدادهای و آزمون مهارت های استراتژیک خود
 • ایجاد دوستی های گرانبها در بازی
 • پیوستن به یک اتحاد و همکاری با تمام اعضا
 • برای دفاع از اتحاد خود و تسخیر زمین، دست در دست یکدیگر جنگ شروع می شود.
 • کنترل ارتش خود در هر زمان
 • حمله طلایه داران، تجمع، دفاع و حمله ظاهری، می توانید تاکتیک های مختلف جنگی را در حمله ترکیب کنید.
 • تسخیر برج بیگانگان