• فارسی
  • English

توضیحات مسابقه تپه نوردی 2

در نسخه جدید بازی مسابقه تپ نوردی، بیل به جاده برگشته تا دوباره از موانع بر سر راه رد شده و نفر اول بشه. نسخه اول این بازی، بیش از 500 میلیون دانلود در سراسر جهان داشته است.
در این نسخه می توانید از دوستان خود بخواهید تا به شما پیوسته و با هم رقابت کنید.
  • امکان سفارشی کردن بدنه، تایرها و موتور میسر است.
  • شخصی کردن راننده و انتخاب کلاه، لباس و کاراکتر او به دلخواه خود
  • امکان رقابت با دوستان
  • رانندگی در جاده های ناهموار و کوهستانی
  • وجود جدول برترین های جهانی