• فارسی
  • English

توضیحات آخرین قهرمانان - نبرد زامبی

برخورد هیجان انگیز زامبی ها با ابر قهرمانان شما.
مرد آهنین، هالک، ثور و یا سایر ابر قهرمانان، کدامیک را برای شکست زامبی ها انتخاب کنید؟
شیوع فاجعه زامبی، ساخت پایگاه خود، آموزش نیروهای نظامی خود، جذب ابرقهرمانان و باز کردن تکنولوژی ها برای دفاع در برابر حملات زامبی و فرماندهی ارتش خود برای نجات بشریت.

امکانات بازی Last Heroes: Battle of Zombies - آخرین قهرمانان - نبرد زامبی:
  • بازی رایگان
  • 20 ابرقهرمان مختلف: مرد آهنین، هالک، ثور، سوپرمن، کاپیتان، ایچیگو، اوچیها، سان گوکو و ...
  • وجود جهش، دشمنان، قهرمانان، رئیس، سلاح های فوق العاده و ...
  • شرکت در جنگ با دوستان خود
  • رئیس قدرتمند
  • چالش و مبارزه با زامبی
  • بازی در آرنا با بازیکنان دیگر
  • دکتر X به شما کمک خواهد کرد.