• فارسی
  • English

توضیحات دوران قهرمان بوکس

شخصیت های خود را با یک سیستم منطقی قوی، که هر عمل را تعریف می کند بسازید. با استفاده از انواع ترفندهای مبارزه کنید و با افزایش استقامت یک مشت زن بی رقیب شوید.
این بازی واقع بینانه برای طرفداران بوکس ساخته شده است. پس از ضرب و شتم تمام حریفان قهرمان جهان شوید. از ترفنده های مختلف مبارزه مانند کونگ فو، موی تای، تکواندو، هنرهای رزمی و کاراته استفاده کنید، تا به سادگی مهارت های بوکس خود را نشان دهید.
بوکسر خود را در سفارشی بسازید تا با حرکت های ویرانگر متعدد مبارزه کند. کمربندهای قهرمانی سفارشی ایجاد کنید.
می توانید مهارت های مبارزه خود را با تمرین بیشتر کنید.

ویِژگی های بازی Boxing Revolution - Boxing Punch Games - دوران قهرمان بوکس:
  • چهره های مختلف
  • رقبای بوکس با شمار زیادی از تکنیک های مبارزه
  • مبارزه با قهرمانان سنگین وزن
  • کیت حرفه ای برتر از سراسر جهان
  • ضربات واقع بینانه بوکس