• فارسی
  • English

توضیحات دوران غارنشینی

دفع کردن حمله وحشی ها، نبرد با ارتش باستانی و ایجاد اتحاد در ماموریت های خود برای تسخیر جهان. به عنوان رئیس روستا وظیفه رفاه مردم و دفاع از آنها در برابر خطرات پیش از تاریخ را دارید.
مجموعه ای زیبا از مردمان غارنشین و تمدن مدرن.
دوران غارنشینی، یک بازی رایگان استراتژی چند نفره است.
برای اجرای بازی، اتصال به اینترنت مورد نیاز است.

امکانات بازی Age of Cavemen - دوران غارنشینی:
  • ساخت دهکده قدرتمند
  • زنده ماندن در برابر حمله دشمنان
  • آموزش یک ارتش بزرگ
  • آموزش رزمندگان برای پیروزی در نبرد
  • کاوش در جهان ماقبل تاریخ با دیگر سران قبایل و تسخیر جهان