• فارسی
  • English

توضیحات بتللند رویال

برای زنده ماندن در آخرین حماسه مرد مبارزه کنید.
یک بازی تفریحی که برای لذت بردن در تلفن های همراه ساخته شده است. با 32 بازیکن  3 الی 5 دقیقه جنگ بدون توقف داشته باشید.
 هیچ منوی پیچیده برای حرکت وجود ندارد، فقط بازی، چتر نجات، غارت، شلیک و زنده ماندن و تسلط بر دیگران. نقطه فرود خود را انتخاب کرده و آماده ورود به مبارزه با سلاح های غارتی و زره پوش در روی یک نقشه بزرگ با مکان های بسیار جذاب باشید. مهارت های تیراندازی خود را کامل کنید تا تبدیل به بهترین مبارزه شهر شوید.
شخصیت های جدید را جمع آوری کنید و پاداش های فانتزی خود را به طرز شگفت انگیزی به دست آورید.