• فارسی
  • English

توضیحات سالن مو

آیا دوست دارید، آرایشگر شوید؟
به بازی سالن مو بیایید و یک آرایشگر و طراح مدل موهای مختلف برای مشتریان خود شوید.
یک بازی سرگرم کننده برای بچه ها.