• فارسی
  • English

توضیحات آرایش و پیراستن مدل هندی

با بازی های آرایشی هندی بازی کنید تا با فرهنگ هند آشنا شوید. کمک به عروسک هنندی با انتخاب مدل موهای منحصر به فرد، آرایش و...
هر دختر نیاز به تبدیل شدن به شاهزاده خانم را دارد.

ویژگی بازی Indian Makeup and Dressup - آرایش و پیراستن مدل هندی:
  • آرایش عروسک هندی
  • انتخاب لباس مانند شاهزاده خانم سلطنتی هند
  • 100لوازم آرایش و پیرایشی
  • از عروسک هندی خود عکس گرفته، ذخیره کرده و به اشتراک بگذارید