• فارسی
  • English

توضیحات فروشگاه حیوانات کوچولو

جمع آوری حیوانات خانگی مورد علاقه  خود (پنی، پپر، راسل، سونیل، وینی و زو) مراقبت از حیوانات ناز و سرگرم کننده.
  • 150 حیوانات خانگی برای جمع آوری! سگ، گربه، خرس و ...
  • شستن آنها، غذا دادن و بازی کردن با آنها.
  • امکان ساخت خانه
جنبه های خاصی از این بازی نیاز به اتصال اینترنت دارد.