• فارسی
  • English

توضیحات رانندگی با کامیون آمریکایی

با کامیون های سه بعدی واقعی رانندگی کنید و تبدیل به یک راننده کامیون آمریکایی برای حمل محموله شوید. حمل بار به انبارهای شهر، کامیون خود را برای رانندگی بهتر ارتقا دهید، تعمیر و بارگیری یک کامیون آمریکایی در ایستگاه های خدمات، اجتناب از حمل محموله بار بالاتر از حد مجاز، قوانین رانندگی برای حمل و نقل را دنبال کنید و از رانندگی در شب لذت ببرید.

ویژگی های بازی American Truck Driving 3D - رانندگی با کامیون آمریکایی:
  • ماموریت های حمل و نقل
  • محموله های مختلف
  • کامیون های واقعی ایالات متحده
  • بازی شبیه ساز اقتصادی
  • حمل و نقل در روز و شب
  • ایستگاه های خدمات کامیون
  • ایستگاه های گاز در جاده
  • سعی کنید از تمام ماموریت های حمل و نقل رانندگی لذت ببرید