• فارسی
  • English

توضیحات کامیون های بیابانی روسیه

رانندگی در زمین های بیابانی و لذت بردن از جاده های خاکی برای حمل و نقل محموله در روسیه.

ویژگی های بازی Russian Trucks Offroad 3D - کامیون های بیابانی روسیه:
  • ماموریت های دشوار
  • سواری رایگان و حرفه ای
  • کامیون های قدرتمند روسیه ای
  • انواع کامیون
  • گرافیک سه بعدی
  • ارتقاء کامیون
  • کنترل آسان