• فارسی
  • English

توضیحات تصمیم گیری عاشقانه

داستان های تعاملی خود را انتخاب کنید و از یک بازی جدید بصری همه جانبه لذت ببرید.
به دنیای داستان های که در آن می توانید، در مورد سرنوشت خود تصمیم بگیرید و انتخاب کنید خوش آمدید. بدون هیچگونه مصالحه، قضاوت زندگی خود را همانطور که می خواهی ببینید و با تصمیم گیری های جسورانه داستان خود را ایجاد کنید.
آماده رفتن به ماجراجویی داستانی با چرخش های سرگرم کننده  شگفت انگیز شوید. تجربه درام عشق در کالج یا کشف برنامه های پنهان. انتخاب ها را انجام دهید، در زندگی های مختلف زندگی کنید و از نتایج منحصر به فرد لذت ببرید.

شب عروسی
عشق زندگی شما در شب عروسی ناپدید شده و شما نمی دانید که چه اتفاقی برای او افتاده. آیا می توانید راه خود را از دروغ، فریب و اسرار پیدا نمایید و شخصیت خود را در این قسمت زندگی خود پیدا کنید؟
ملکه ی قلب ها
اگر شانس زندگی مناسب خود را داشته باشید چه؟ دقیقا چه اتفاقی می افتد به یک دروغ مصلحتی از پادشاهی در قلعه سلطنتی....

امکانات بازی Decisions - Choose Your Interactive Stories 2018 - تصمیم گیری عاشقانه:
  • شخصیت خود را سفارشی کنید
  • گزینه هیجان انگیز لباس
  • چندین ژانر را انتخاب کنید
  • با تصمیمات خود داستان های بصری را جذاب کنید
  • این بازی در پرتغالی، فرانسوی، اسپانیایی و ایتالیایی در دسترس است