• فارسی
  • English

توضیحات آموزشگاه رانندگی و پارک ماشین

امروز، روز بزرگی است! آیا آماده دریافت گواهینامه رانندگی خود، هستید؟ بازی چالش برانگیز آموزشگاه رانندگی و پارک ماشین در انتظار شماست.

مسئول ماشین را بر عهده بگیرید، در پیچ‎ها خودرو را درست کنترل کنید، با ماشین مانور کنید و از خیابان‎هایی که تنگ هستند، عبور کنید.
با این بازی تمرین نموده و آماده آزمودن خود در رانندگی واقعی شوید.

ویژگی‎های بازی Car Driving & Parking School - آموزشگاه رانندگی و پارک ماشین:
  • لذت بردن از رانندگی
  • دارای 2 مُد چالش بر انگیز: پارک در فضای باز و پارکینگ
  • 5 مدل ماشین دیدنی
  • مشاهده خودرو با دو دوربین متفاوت
  • فیزیک طبیعی رانندگی
  • تجربه رانندگی واقعی