• فارسی
  • English

توضیحات پیراستن پری کوچولو

این بازی سالن زیبایی جدید را به صورت رایگان بدون خرید درون برنامه بازی کنید.
دختران در این بازی زیبای آرایشی، پری های کوچک را با انتخاب لباس و انتخاب وسیعی از آیتم های فانتزی زیبا خواهند کرد. مدل مو، لباس، بال، طناب جادویی و بسیاری از موارد دیگر برای دختران پری را انتخاب کنید.

6 جن، 4 پس زمینه و بیش از 200 مورد را انتخاب کنید. چیزی قفل نشده است.

پری زیبا با بال های جادویی در جهان پر از گل با شادی زندگی می کنند. در این بازی های سرگرم کننده برای پری لباس انتخاب کنید.