• فارسی
  • English

توضیحات لباس عروسی شاهزاده خانم

شاهزاده خانم ها امروز بسیار خوشحال هستند، زیرا روز عروسی آنهاست. راهنمای 4 شاهزاده خانم برای انتخاب لباس برای مراسم عروسی باشید، تا ازدواجشان آنها رویایی شود و این روز با شکوه به پایان برسد. اما این شاهزاده خانم ها نیاز به آرایش دارند.
210 مورد برای انتخاب از جمله 30 مدل مو، 30 لباس عروسی، 20 دامن و خیلی بیشتر. این مقدار عظیم لباس مجازی کاملا بدون تغییر و کاملا رایگان است.