• فارسی
  • English

توضیحات پازل چوب کبریت

این یک بازی پازل برای تحریک مغز است. یک بازی پازل کلاسیک مغزی که می توانید حداقل یک بار بازی کنید.
این نسخه را تمام سنین می توانند به صورت رایگان بازی کنند.
برای پیدا کردن پاسخ صحیح مغز خود را آموزش داده و سرگرم شوید.
قوانین ساده هستند، پازل هیچ محدودیت زمانی ندارد.
این برنامه شامل 500 پازل در 10 سطح دشواری، از جمله پازل برای ایجاد مربع و مثلث صاف و همچنین پازل برای تکمیل معادلات عددی است. بازی برای کاربر ساده شروع می شود. ایده ها و منطق حود را تنظیم کرده و از آنها برای حل پازل استفاده کنید.