• فارسی
  • English

توضیحات خردشدگی چهار

سلام برادر، جنگ افتخار در انتظار شما است. وارد عرصه جنگ های شدید در این بازی سر به سر چند نفره شوید. تیم خود بدون ترس برای مبارزه بسازید و با جمع آوری پاداش قهرمانان خود را ارتقا دهید و توانایی های قدرتمند را باز کنید تا دشمنان را از بین ببرید.
به عرصه های بالاتر با استراتژی مناسب صعود کنید و در محیط های چالش برانگیز جنگی خود را نشان دهید.
باز کردن قهرمانان شگفت انگیز جدید و اضافه کردن آنها به تیم خود برای بهترین استراتژی است.
مهارت های خود را به کار ببندید تا به سمت بالا رهبران ارتقا پیدا کنید. چه کسی می داند، شاید شما جزو بهترین بازیکنان جهان باشید.
ایجاد یا پیوستن به یک تیم برای همکاری با دیگر بازیکنان برای پیشرفت سریعتر است.