• فارسی
  • English

توضیحات قهرمانان والیبال

فیزیک واقعی والیبال به همراه کنترل حسی و گرافیک زیبا یک بازی عالی ورزشی برای موبایل شده است. انگشتان خود را به سمتی که می خواهید توپ را پرتاب کنید بکشید. یادگیری بازی بسیار آسان است.

ویژگی های بازی قهرمانان والیبال:
  • کنترل راحت با یک انگشت
  • مُد حرفه ای
  • بازی نقش آفرینی به همراه یادگیری
  • گرافیک زیبا
  • تقسیم صفحه به دوقسمت برای حالت چند نفره
  • امکان بازی آنلاین با چند نفر
  • محیط ساحلی جدید

با دوستان خود چندنفره بازی کنید و برنده شوید.