• فارسی
  • English

توضیحات هفت

با مَچ کردن شش ضلعی های هم شماره و هم رنگ، عددی بزرگتر بسازید. بزرگترین عددی که می توانید ایجاد کنید، 7 خواهد بود.
بلاک مورد نظر را با اعداد درون صفحه تطبیق داده و اگر نمی توانید آن را با هیچ یک از سایر بلاک ها تطبیق دهید، آن را حذف نموده و با انتخاب بعدی، 100 امتیاز دریافت کنید.
بازی ساده اما استراتژیک.

ویژگی های بازی Seven - هفت:
  • وجود چندین تم
  • امکان حذف شماره ناخواسته
  • استفاده از بمب برای خالی کردن کامل صفحه
  • قرار دادن عدد هفت در مکان مورد نظر
  • گرافیک با کیفیت
  • انیمیشن های ناز
  • صدای مناسب در حال بازی