• فارسی
  • English

توضیحات کامیون آتش نشانی

آماده تبدیل شدن به یک آتش نشان در این شبیه ساز واقعی مبارزه با آتش باشید. وظیفه نجات را انجام دهید و آماده پاسخ به شرایط اضطراری باشید.
شبیه ساز رانندگی کامیون آتش نشانی سرگرم کننده طراحی شده، تا به یک قهرمان تبدیل شوید.

امکانات بازی Fire Truck Driving Simulator - کامیون آتش نشانی:
  • شهر بزرگ برای کشف
  • مبارزه با آتش
  • آتش سوزی خودرو
  • باز کردن کامیون های جدید
  • وسایل نقلیه واقعی
  • ترافیک هوشمند در اطراف شهر
  • زاویه دوربین دینامیک HD با کنترل کامل دوربین
  • آسان برای بازی با کنترل های سرگرم کننده
  • مهارت های مهار آتش خود را نشان دهید