• فارسی
  • English

توضیحات مارپیچ پرش

در ماجراجویی هیجان انگیز برج مارپیچ شزکت کنید و از کنترل آسان بازی با جلوه های بصری غنی و گیم پلی اعتیاد آور لذت ببرید.