• فارسی
  • English

توضیحات زندگی سرکش - اهداف جوخه

شروع یک ماجرای منحصر به فرد و هیجان انگیز در مبارزه با هیولا با استفاده از رگبار گلوله و پرتابه موشک.
  • ترکیب و مطابقت لباس ها برای سبک شخصیت خود.
  • بازی آسان
  • شکست هیولا و کارفرمایان در حالت های مختلف
  • شبیه ساز زندگی واقعی در خانه خود، جمع آوری لوازم ارتقا با اعضای تیم
  • استخدام شخصیت های مختلف
  • بیش از 300 لباس، سفارشی کردن شخصیت خود با توجه به سبک مورد نظر
  • جنگ های هیجان انگیز تک به تک و 3 مقابل 3 در میدان جنگ
  • حداکثر 12 عضو در هر تیم
  • محتواهای بسیار لذت بخش