• فارسی
  • English

توضیحات مسابقه اتومبیل رانی

رقابت ماشین سواری دقیق.
یک مسابقه زیبا با اتومبیل هایی از تولید کنندگان برتر جهان.
  • وجود خودروهای واقعی
  • فیزیک واقعی ماشین
  • کنترل بی نظیر در جاده ها